סרטון בו ד"ר עמוס שמואלי מסביר מעט על נשירה ועל הגורמים האפשריים.